projekt

Spot promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym

kampania społeczna skierowana do użytkowników dróg

Szczegóły projektu

Założenia

zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, popularyzowanie elementów odblaskowych

Nakręcony spot emitowany był w lokalnej stacji telewizyjnej oraz w radomskim kinie Helios przed seansami filmowymi. Założeniem kampanii było dotarcie do jak największej grupy użytkowników dróg i zwrócenie uwag na ich bezpieczeństwo. Spot porusza bardzo ważny wątek – bezpieczeństwa dzieci, nie tylko jako pasażerów pojazdów, ale też pieszych i rowerzystów.

Materiał został nakręcony przy współudziale aktorów Teatru Powszechnego w Radomiu.


Partner

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Iberia Motor Company

Rok

2012

Inne nasze realizacje

Projekty szyte na miarę dla klientów z różnych branż. Nasz cel: uatrakcyjniać marki i łączyć je z odbiorcami.