projekt

Rola kobiet w życiu politycznym i społecznym

panel dyskusyjny

Szczegóły projektu

Założenia

Wskazanie młodemu pokoleniu czym jest dzisiaj patriotyzm oraz prawa kobiet

1 kwietnia 2019 roku minęło 100 lat od dnia, w którym Maria Kelles – Krauz została wybrana przewodniczącą Rady Miejskiej w Radomiu. Była pierwszą kobietą w Europie na tym stanowisku. Jej działalność, odważne pomysły, skuteczność w ich realizacji stanowić powinna inspirację, przede wszystkim dla kobiet, które również i dzisiaj zmagają się z wieloma nierównościami. Chcąc zainicjować działania kobiet i zainspirować kobiety w różnym wieku, zorganizowaliśmy wydarzenie, które nie tylko przypomniało Marię Kelles – Krauz, ale przez jej osobę pokazało rolę kobiet w dochodzeniu do równouprawnienia w życiu publicznym, zawodowym i rodzinnym. W panelu dyskusyjnym wzięły udział aktywne zawodowo, politycznie i społecznie kobiety.

Patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Królestwa Danii, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Łodzi, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Radomia.

Dlaczego Maria Kelles – Krauz?

Jej historia życia, działalności politycznej oraz społecznej powinna być i dzisiaj inspiracją, i przykładem. W 1919 roku w wyniku wyborów samorządowych została pierwszą w Polsce, a być może też pierwszą kobietą w Europie, prezeską (przewodniczącą) Rady Miejskiej. Były to rok, w którym po raz pierwszy w wyborach mogły wziąć udział kobiety (w 1918 roku dekretem naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego, zrównano prawa wyborcze kobiet i mężczyzn).

Wcześniej, podczas I wojny światowej aktywnie działała w Komitecie Obywatelskim oraz była przewodniczącą Ligii Kobiet Pogotowia Wojennego w Radomiu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełniła funkcję przewodniczącej rady miejskiej (dwukrotnie w wyniku wyborów w roku 1919 i 1923, pełniąc urząd do 1926 roku). Z jej inicjatywy została utworzona Miejska Biblioteka Publiczna. Pełniąc rolę ławnika (dzisiaj funkcję wiceprezydenta) wprowadziła przymusową opiekę dentystyczną dla dzieci w szkołach czy obowiązkową edukację (za nieposyłanie dzieci do szkoły groziła kara aresztu dla rodziców). Z jej inicjatywy rozdawano odzież, obuwie i podręczniki szkolne dla najbiedniejszych. Organizowała również kolonie letnie dla mniej zamożnych mieszkańców. Podczas II wojny światowej w jej mieszkaniu odbywały się tajne komplety.

Od 1946 do 1954 roku przebywała w Danii, gdzie jej mąż, również znany polityk i społecznik, pełnił rolę ambasadora. Maria Kelles – Krauz, mając już ponad 60 lat, nauczyła się języka duńskiego i zaczęła tłumaczyć na język polski szereg wydawnictw. W swoich „Szkicach o literaturze skandynawskiej” Jarosław Iwaszkiewicz opisuje Marię Kelles – Krauz jako tłumaczkę świetne popularyzująca literaturę duńską.

W 1927 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Partner

Ambasada Królestwa Danii, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Radomia, Przewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy

Rok

2019

Inne nasze realizacje

Projekty szyte na miarę dla klientów z różnych branż. Nasz cel: uatrakcyjniać marki i łączyć je z odbiorcami.