projekt

Konferencja Gambit Mazowiecki

działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Szczegóły projektu

Założenia

wdrożenie działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w samorządach

Dwudniowa konferencja skierowana była do samorządowców subregionu radomskiego. Poruszano i dyskutowano sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz edukacji komunikacyjnej, w tym ewentualnych zmian prawnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli gmin, policji, straży pożarnej oraz branży transportowej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody mazowieckiego.

Wydano dwie publikacje pokonferencyjne: Gambit Mazowiecki – działania wdrożeniowe w regionie radomskim (rok 2011) oraz Gambit Mazowiecki – katalog dobrych praktyk (rok 2021).


Partner

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Rok

2011

Inne nasze realizacje

Projekty szyte na miarę dla klientów z różnych branż. Nasz cel: uatrakcyjniać marki i łączyć je z odbiorcami.