projekt

Grzecznarowski honorowym obywatelem Radomia

lobbing społeczny

Szczegóły projektu

Założenia

działania zmierzające do nadania tytułu honorowego obywatela miasta Grzecznarowskiemu, lokalnemu politykowi, społecznikowi i spółdzielcy

Do 2018 roku wielokrotnie podejmowano próby nadania Józefowi Grzecznarowskiemu tytułu honorowego obywatela Radomia. Działania polityczne nie przynosiły rezultatów. Nasze skupiły się na nacisku społecznym na radnych miejskich i władzach miasta.

Zaplanowane na blisko 12 miesięcy działania obejmowały zbiórkę społeczną podpisów mieszkańców pod wnioskiem o nadanie tytułu, otwarte wydarzenia popularyzujące dokonania Józefa Grzecznarowskiego na rzecz miasta i radomian oraz współpracę z mediami.

W efekcie tytuł został przyznany podczas uroczystej sesji rady miejskiej w obecności córek byłego prezydenta miasta: Haliny Szpilman (żony pianisty Władysława Szpilmana) i Danuty Grzecznarowskiej-Skrzypczyk.


Partner

Wodociągi Miejskie w Radomiu, RADKOM Sp. z o.o.

Rok

2018

Inne nasze realizacje

Projekty szyte na miarę dla klientów z różnych branż. Nasz cel: uatrakcyjniać marki i łączyć je z odbiorcami.